Reeglid ja tingimused

1. E-poe www.loombands.ee kasutustingimused

1.1. Veebikeskkonna www.loombands.ee kasutamisele ja selles sooritatud ostudele kohalduvad alljärgnevad müügitingimused (Tingimused).
1.2. Lepingu poolteks on e-pood www.loombands.ee omanikfirma Raksman Grupp OÜ (edaspidi Müüja), ning e-poe www.loombands.ee kasutaja või kui kasutaja pole registreeritud, siis veebikeskkonnast Loombands ostu sooritaja (edaspidi Klient).
1.3. Käesolev Leping loetakse sõlmituks ja Privaatsustingimused kohalduvad kui Klient kasutab veebikeskkonda www.loombands.ee. Veebikeskkonna www.loombands.ee kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Tingimustega.

2. Transport ja tarneaeg

2.1. Kauba kättetoimetamine ja tarneaeg.
2.1.1 Tellimus postitatakse peale makse laekumist Müüja arvelduskontole.
2.1.2 Tellitud kaup postitatakse võimalusel ühe (1) tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates makse laekumisest.
2.1.3 Nädalavahetustel kauba komplekteerimist ja postitamist ei toimu.
2.1.4 Klient on kohustatud jälgima, et tellimuse sisestamisel on kontaktandmed esitatud korrektselt. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituse eest juhul, kui see on tingitud Kliendi poolt sisestatud andmete ebatäpsusest.
2.1.5 Juhul kui toode on laost otsas, teavitab Müüja Klienti e-posti või telefoni teel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse jõustumisest.
2.1.6. Müüja on kohustatud kauba tarnima hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui kaupa ei ole võimalik tarnida, informeeritakse Klienti sellest e-posti teel ning tagastatakse Kliendi poolt makstud summa viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
2.2. Kauba Eesti-sisesed kättetoimetamise võimalused
2.2.1 Tulen ise järele – kui tellimus on väljastamiseks valmis, saadetakse kliendi e-postile teavitus. Kaubad väljastatakse Raksman Grupp OÜ registreeritud aadressil Külma 44, Tallinn. Ise järgi tulles ei lisandu kauba maksumusele transpordi tasu. Järgitulemise aja kokkuleppimiseks helistada +372 58182411. Kaubale ise järgi tulles on võimalik koha peal maksta kauba eest ka sularahas.
2.2.2 Pakiautomaat – tellimuste täitmiseks kasutatakse SmartPosti pakiautomaate. Kui tellimus on edastatud, peaks see kliendini jõudma 1-3 päevaga. Kauba pakiautomaati saabumisel edastab SmartPost kliendile teavituse SMS sõnumiga. Kui kliendi poolt märgitud telefoninumbrile ei ole võimalik teavitust saata, saadetakse see SmartPosti poolt kliendi e-postile. Smartpost toimetab paki kohale teie poolt valitud pakiautomaati. Saatmine Smartpostiga maksab 2.20€

2.2.3 Kauba saatmine Eesti Posti vahendusel või kasutades DPD kullerit – selle kättetoimetamisviisi kasutamiseks võtke ühendust aadressil info@loombands.ee ja leppige eraldi kokku Müüjaga.

3. Kauba eest tasumine

3.1 Kõik www.loombands.ee e-poes märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2 Tellimuse eest tuleb tasuda kogusummas koheselt peale ostu sooritamist, v.a. punktis 3.2.2 sätestatud juhul. Tasuda on võimalik järgmistel meetoditel:

3.2.1  Maksmine pangaülekande abil pangalingilt kas Swedpanga, SEB Panga, LHV Panga, Nordea Panga, Danskebanki või Krediidipanga kontolt.

3.2.2 Maksmine arve alusel.

3.2.2.1 Tellimuse eest tasutakse arve alusel, mille Müüja saadab Kliendi e-posti aadressile. Kauba eest tuleb              tasuda 7 kalendripäeva jooksul peale arve väljastamist. Kui arve ei ole selle aja jooksul tasutud, tühistatakse              tellimus, millest teavitatakse Klienti e-posti teel.

3.2.3 Maksmine sularahas koha peal, kui Klient tuleb kaubale ise järgi

3.3 Kui arvelduskontole laekuv summa on madalam, kui kauba eest nõutav summa, teavitab Müüja sellest Klienti ning palub puudu oleva summa tasuda.

3.4 Enne maksmist kuvatav hind sisaldab makse ja saatmiskulusid.

4. Privaatsustingimused

4.Isikuandmete kaitse ja privaatsustingimused
4.1 Müüja töötleb temale teatavaks saanud isikuandmeid vaid selleks ette nähtud eesmärgil ega avalda neid kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.
4.2 Internetipoodi www.loombands.ee haldab OÜ Raksman Grupp, reg. 10960600, Külma 44 Tallinn 10618, a/a EE922200221023037350. Teie turvalisuse tagamine on Raksman Grupp OÜ jaoks oluline.
4.3 Teie personaalset infot väljastab OÜ Raksman Grupp ainult oma agentidele või kulleritele, kes on kohustatud kasutama seda seaduslikul viisil vastavalt konfidetsiaalsus kokkuleppele teile kauba kättetoimetamiseks.
4.4 Lisaks võib OÜ Raksman Grupp edastada teie isiklikku infot vastavatele instansidele kehtiva seadusandluse kohaselt, samuti seadusest tulenevalt OÜ Raksman Grupp õiguste kaitseks.

4.5 Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui te kasutate veebikeskkonda www.loombands.ee. Veebikeskkonna www.loombands.ee kasutamine loetakse teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.

5. Kauba tagastamine

5.1 Peale toote kättesaamist füüsiliselt oma valdusesse on Kliendil seadusest tulenevalt õigus 14 päeva jooksul kaup tagastada, saates selle kohta vastavasisulise ühemõttelise avalduse e-posti aadressile info@loombands.ee. Avalduses tuleb märkida ära tellimuse andmed, millest taganeda soovitakse ja lisaks panna kirja ka oma kontaktandmed.

5.2 Klient võib soovi korral kasutada selleks lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik (kättesaadav siit).

5.3 Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Klient saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

5.4 Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, rikkumata, kasutamata ja avamata. Juhul kui need tingimused ei ole täidetud, kaotab Klient taganemisõiguse.

5.5 Klient kohustub lepingust taganemise korral saatma asja tagasi või andma selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Klient teatas Müüjale oma taganemisest kõnesolevast lepingust, Müüjale üle. Tähtajast on kinni peetud, kui Klient saadab lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Asja tagastamise kulud tuleb katta Kliendil.

5.6. Kui Müüja on kätte saanud Kliendi poolt saadetud taganemisteate ja Müüja on kätte saanud tagastatud kauba või teate kauba postitamise kohta, kohustub Müüja tagastama viivitamatult Kliendi poolt tasutu koos kauba kättetoimetamise postikuluga, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest Müüjani.

5.7. Kui toode teile mingil põhjusel ei sobi, saate selle soovi korral vahetada teise toote vastu eeldusel, et soovitud toode on laos olemas. Kõik kauba vahetusega seotud kulud tasub ostja.

5.8. Kui kauba tagastamist soovitakse juhtudel, kus kaubal on puudus või ei vasta tarbija poolt tellitud tootele, kannab tagastamiskulud Müüja.
5.9. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise korral.

5.10 Järgmiselt veebilehelt leiate Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41 “Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise näidisjuhendi“, mis on abiks, kui soovite kauba ostmisest taganeda: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa2.pdf#

6. Pretensiooni esitamine

6.1 Asja puuduse ilmnemisel peab Klient hiljemalt kahe kuu jooksul sellest Müüjat teavitama ehk
esitama pretensiooni.
6.2 Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib Klient nõuda Müüjalt asja parandamist või asendamist.
6.3 Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile asja
parandamisega või asja asendamisega seotud kulud Müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud
Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
6.4 Klient võib kaebuse esitada mistahes vormis, soovitatavalt võiks aga Klient esitada kaebuse kirjalikus vormis. Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) kaebuses tuleb märkida:
1) Kliendi nimi ja kontaktandmed;
2) kaebuse esitamise kuupäev;
3) kauba puudus;
4) Müüjale esitatav nõue;
5) viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia
kaebusele.
6.5 Müüja peab Kliendi kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse
vastuvõtmist samas vormis kinnitama.
6.6 Müüja vastab Kliendi kirjalikule kaebusele 15 päeva jooksul.
6.7  Kui Müüjal ei ole võimalik 15 päeva jooksul Kliendi kaebusele vastata, teavitab ta Klienti sellest kirjalikult märkides ära viivituse põhjuse ja määrab uue mõistliku tähtaja vastamiseks.

7. Müüja kontaktid

7.1. Üldkontaktid
RAKSMAN GRUPP OÜ (reg. kood 10960600), e-poe www.loombands.ee omanikfirma
e-post: info@loombands.ee
Tel: +372 58182411
Aadress: Külma 44 Tallinn, 10618 Eesti
7.2. Pangarekvisiidid
OÜ Raksman Grupp a/a (IBAN): EE922200221023037350
Pank: AS SWEDBANK
SWIFT/BIC Code: HABAEE2X.